Viallinen venttiililohko aiheuttaa oireita ilmajousituksessa

Venttiililohko on pieni, mutta merkittävä, osa ilmajousitusjärjestelmää. Siksi sitä ei pidä jättää huomiotta mahdollisia järjestelmävikoja diagnosoitaessa. Oireet, jotka aluksi näyttävät viittaavan selkeästi ilmajousen vuotoon, saattavat johtua myös venttiililohkosta.

Mitä venttiililohko tekee ilmajousijärjestelmässä?

Ilmajousituksen venttiililohkon ilmaliitännät ovat värikoodattuja.

Venttiililohkon tehtävänä on huolehtia paineilman jakautumisesta järjestelmään. Painesäiliöllä varustetun, nelikulmaisen ilmajousitusjärjestelmän venttiililohko sisältää yhteensä kuusi ilmaliitäntää: yksi kompressorille, neljä ilmajousille ja yksi painesäiliölle. Asennusvirheiden välttämiseksi kaikki liitännät ovat värikoodattuja.

ECU (Electronic Control Unit) aktivoi venttiililohkon sisällä olevat kuusi solenoidiventtiiliä. Yleinen väärinkäsitys on, että ilmajousia syötetään aina suoraan kompressorin voimalla. Useimmissa tapauksissa ilmapalkeet täytetään kuitenkin painesäiliön kautta. Ilmakompressori paineistaa säiliössä olevan ilman 15 – 16 bariin. Tätä ilmaa käytetään kontrolloituun paineen muodostukseen ja puskurina. Tavoitteena on käyttää paineilmaa tehokkaasti, jotta kompressorin tarvitsisi käydä mahdollisimman vähän. Tämä ehkäisee kompressorin ylikuumenemista ja pitää energiankulutuksen alhaisena.

Venttiililohkon vian oireilu ja diagnoosi

Ajan myötä venttiililohkon solenoidiventtiilit voivat tulla tahmeiksi tai tukkeutua järjestelmään kertyneistä hiukkasista. Jos esimerkiksi vanha kompressori hajoaa, voi myös venttiililohko tämän seurauksena vaurioitua. Kompressorin ylikuumenemisesta johtuen metallihiukkaset voivat tukkia solenoidiventtiilit ja häiritä näin ilmanjakoa. Tällöin ajoneuvo painuu alemmaksi yhdestä tai useammasta kulmasta. Samanlainen oire voi ilmetä myös, jos ilmajousessa on vuoto. ”Roikkumisen” syy on kuitenkin helppo selvittää vaihtamalla kyseinen ilmajohto venttiililohkossa. Jos ongelma on venttiililohkossa, ongelman pitäisi siirtyä toiseen kulmaan. Jos ongelma pysyy samalla puolella, on jousessa ilmavuoto.

Venttiililohko on mukana myös liiallisen ilmanpaineen vapauttamisessa. Tarvittaessa ilmakompressoriin yhteydessä oleva solenoidiventtiili avataan, ja ylimääräinen paine vapautetaan kompressorin paineenalennusventtiilin kautta. Jos ajoneuvo siis pysyy ”lukossa” tietyllä ajokorkeudella, tarkista kompressorin paineenalennusventtiilin toiminta ennen kuin epäilet vikaa venttiililohkossa.

Jos ilmakompressori ei enää käynnisty, epäiltynä on usein itse kompressori tai viallinen rele. Vika voi kuitenkin olla myös venttiililohkossa. Ilmajousituksen paineanturi sijaitsee nimittäin venttiililohkon sisällä, ei kompressorissa. Jos anturi ei toimi oikein, kompressori ei saa aktivointisignaalia eikä painetta enää muodostu.

Ota huomioon myös nämä asiat

Jos kuivaaja ei enää pysty pitämään kosteutta poissa ilmajousitusjärjestelmästä, on riskinä, että venttiililohko syöpyy sisältä. Kun ulkolämpötila sitten laskee alle nollan celsiusasteen, sisällä oleva kosteus voi jäätyä, jolloin venttiililohko lakkaa toimimasta.

Viimeinen huomioon otettava seikka on, että normaalisti kompressorista venttiililohkoon kulkeva ilmalinja on paineeton, jos kompressori ei ole käynnissä. Jos ilmalinja pysyy jostain syystä paineistettuna, syntyy kompressorin aktivoimisesta huomattavasti enemmän lämpöä. Tämä voi johtaa kompressorin palamiseen.

Huom! Venttiililohkon toimintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota kompressorin vaihdon jälkeen.

 

Lue vinkit ilmajousituksen asennukseen.

Jaa tämä artikkeli: