Sähköautojen korjaus ja huolto vaativat perehtymistä

Liikenteessä olevien korkeajänniteakulla varustettujen autojen määrä kasvaa kiihtyvällä tahdilla. Tämä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että sähköautojen korjaus ja huolto tulevat arkipäiväistymään myös vapaiden jälkimarkkinoiden korjaamoissa.

Sähköauto korjaamolla nostettuna.

Nyt korjaamolle olisi tärkeää pystyä tarjoamaan myös sähköautojen korjaus- ja huoltopalveluita, vaikka näiden autojen markkinaosuus ei vielä olekaan vallitseva. Kieltäytymällä sähköautojen ja ladattavien hybridien huolto- ja korjaustoimenpiteistä ajetaan asiakas muiden palveluntarjoajien piiriin. Myöhemmin, kun lähes jokaisesta autosta löytyy korkeajänniteakku, asiakkaiden takaisin saaminen voi olla vaikeaa.

Korjaamon toimintaan liittyy keskeisesti työturvallisuuslaki ja sähkö- ja hybridiautoja korjatessa myös sähköturvallisuuslaki. Lakipykälien ja asetusten noudattamisesta ja soveltamisesta vastaa työnantaja. Sähkö- ja hybridiautojen korjaamisen osalta lainsäädäntö on kuitenkin tulkinnanvarainen eikä yksiselitteistä toimintatapaa ole vielä muodostunut autoalalle.

Sähköautojen korjaus lainsäädännön silmin

Sähköturvallisuuslaki määrittelee sähkötyöksi kaikki sähkölaitteeseen kohdistuvat korjaus-, huolto-, ja tarkistustyöt jännitteestä riippumatta. Jokaisen sähkötöitä tekevän tulee olla tehtävään ja sen sähköturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin perehtynyt tai opastettu. Sähkötöiden urakoitsijan on nimettävä sähkötöiden johtaja (sähköpätevyydet) ja tehtävä urakointi-ilmoitus Tukesille.

Sähkötöiden johtajaa ja urakointi-ilmoitusta ei kuitenkaan vaadita muutamassa poikkeustapauksessa. Yksi poikkeus ovat ns. ”maallikkotyöt”, jollaisiksi on laissa määritelty esimerkiksi työ, joka kohdistuu nimellisjännitteeltään enintään 50 voltin vaihtojännitteisiin tai 120 voltin tasajännitteisiin laitteistoihin. Näitä töitä saa tehdä ilman sähkötöiden johtajaa ja urakointi-ilmoitusta.

Toinen poikkeus koskee tieliikenteeseen soveltuvia ajoneuvoja. Sähköturvallisuuslain 56 § mukaan sähkötöiden johtajaa ja urakointi-ilmoitusta ei tarvita tieliikennekäyttöön soveltuvan sähköajoneuvon voimajärjestelmän sähkötöissä, jos henkilö on riittävästi perehtynyt tai perehdytetty kyseisen ajoneuvomallin sähköjärjestelmään ja sähkön vaaroihin.

Tämä lainkohta määrittelee siis sähkö- ja hybridiautojen korjaamisen vaatimukset. Lain mukaan työntekijän tulee olla perehtynyt tai perehdytetty:

 1. Sähkön vaaroihin
 2. Ajoneuvomallin sähköjärjestelmään

Sähkön vaaroihin perehtyminen – Sähkötyöturvallisuus SFS 6002

SFS 6002 -standardi koskee sähkötyöturvallisuutta. Osallistumalla koulutukseen, jossa tutustutaan standardin keskeiseen sisältöön ja suoritetaan sitä vastaava koe, osallistuja täyttää varmuudella lain vaatimuksen sähkön vaaroihin perehtymisestä. Tämän vaatimuksen täyttymisen osoittaminen muilla tavoin voi olla vaikeaa, ja mahdollisen onnettomuuden sattuessa vaatimuksen täyttymistä punnitaan oikeudessa.

Siksi onkin suositeltavaa järjestää SFS 6002 -sähkötyöturvallisuuskoulutus jokaiselle korjaamotyöntekijälle, joka on tekemisissä korkeajänniteakulla varustettujen autojen kanssa – työnjohtajat mukaan lukien.

Ajoneuvomallin sähköjärjestelmään perehtyminen

Toisin kuin sähkön vaaroihin perehtymisen osalta, ajoneuvon sähköjärjestelmään perehtymisestä ei ole olemassa standardia, jolla varmistetaan lain vaatimusten täyttyminen. Jos kuitenkin tulkitsemme tätä lain kohtaa samoin kuin sähkön vaaroihin perehtymistä, tulisi työntekijän osallistua koulutukseen, jossa perehdytään juuri kyseisen automallin sähköjärjestelmään. Toistaiseksi tällaisia koulutuksia on kuitenkin tarjolla valitettavan vähän, ja ne keskittyvät merkkiorganisaatioiden omaan koulutusohjelmaan.

HUOM!

Sähköautojen korjaus- ja huoltotöissä kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että sähkötöiksi ei lasketa:

 • Normaalit huoltotoimenpiteet, kunhan ne eivät koske korkeajännitepiiriä
 • Jarrujen korjaus
 • Alustan korjaus
 • Pyöränsuuntaus
 • Rengastyöt
 • Vetokoukun asentaminen
 • Esilämmittimen asentaminen

Näissäkin töissä on toki suositeltavaa olla SFS 6002 -koulutus suoritettuna, jotta työntekijä tiedostaa sähkön vaarat esimerkiksi tapauksessa, jossa autoa on kolaroitu niin, että korkeajänniteosat tai niiden kiinnitykset ovat vaurioituneet.

Sähkötöiksi lasketaan muun muassa:

 • Kohteen jännitteettömäksi tekeminen
 • Jännitteettömyyden toteaminen
 • Korkeajännitekomponentin irrotus/asennus
 • Korkeajännitepiirin liittimen avaaminen/kytkentä
 • Korkeajännitepiirin vianmääritys
 • Kaikki työt, jotka vaativat kohteen jännitteettömäksi tekemisen

 

Lue myös: Webasto Pure II tarjoaa tehokasta ja turvallista kotilatausta

Jaa tämä artikkeli: