Ilmastointihuolto pähkinänkuoressa

Ilmastointihuollon kuumin sesonki on käsillä! Auton ilmastointihuolto on keväällä ajankohtaista, sillä toimenpiteellä halutaan varmistaa mukavat automatkat kuumimmillakin kesähelteillä.

Autojen ilmastointilaitteet ovat kehittyneet ajan myötä hyvin tehokkaiksi – ja osin myös varsin monimutkaisiksi. Nykyaikainen auto täysautomaattisella ilmastoinnilla käyttää useita eri tietoja auton sisätilan lämmön säätöön sekä ilman jakoon auton sisällä. Toimintaan osallistuvat muun muassa auringonvalotunnistin, raitis- ja sisäilmakanavien tunnistimet, auton moottorinohjain sekä kylmäainepiirin painetunnistin.

Ilmastointihuoltoa tehdään Wigamin tuotteella

Kehitystä kylmäaineissa ja kompressoriöljyissä

Ilmastoinnin peruslaitteisto on säilynyt lähes muuttumattomana koko historiansa ajan, ja suurinta kehitystä onkin tapahtunut kylmäaineissa ja öljyissä. Ilmastointi itsessään perustuu edelleen kylmäaineen olomuodon muutokseen, ja sitä kautta tapahtuvaan lämmön siirtymiseen.

Teknologian kehittyessä olemme saaneet R134a-kylmäaineelle korvaajan, R1234yf-kylmäaineen. R1234yf eroaa edeltäjästään siten, että sen ilmakehän lämmityspotentiaali (GWP) on 4, kun R134a:n kerroin on 1430. GWP-kerroin on luku, joka ilmaisee, kuinka paljon kylmäaine lämmittää ilmakehää verrattuna hiilidioksidiin (kerroin: 1). Eri kylmäaineita käyttävät ilmastointilaitteet on varustettu erilaisilla täyttöliittimillä, joten väärän kylmäaineen täyttäminen vahingossa on käytännössä mahdotonta.

Autotekniikka on mennyt eteenpäin vuosien varrella, minkä vuoksi myös kompressoriöljyjen on ollut tarpeen kehittyä. Esimerkiksi hybridiautoissa ilmastoinnin kompressoria käytetään sähköllä, jotta ilmastointi toimisi myös sähköllä ajettaessa. Tällainen kompressori vaatii oman öljynsä, joka ei johda sähköä.

Sähkökäyttöiseen kompressoriin ei saa laittaa tavallista öljyä. Jos samalla ilmastointihuoltolaitteella tehdään sekä tavallisten autojen että hybridien ilmastointihuoltoja, on laitteen letkut huuhdeltava huolellisesti huoltojen välillä. Jos ilmastointihuoltolaite tukee molempia järjestelmiä, on siinä yleensä myös oma toimintonsa huuhtelua varten. Letkujen huuhteluun menee kuitenkin tuottamatonta aikaa, joten voi olla kannattavampaa hankkia kummallekin öljytyypille oma huoltolaitteensa. Hybridit ja täyssähköautot yleistyvät kuitenkin jatkuvasti, joten myös niiden ilmastointihuoltojen määrä tulee kasvamaan tulevaisuudessa.

 

Miksi ilmastointi tarvitsee huoltoa?

Ilmastointijärjestelmän huoltaminen on tärkeää, sillä mikäli kylmäainetta ei ole riittävästi järjestelmässä, ilmastointi ei toimi täydellä teholla tai pahimmassa tapauksessa lainkaan. Kompressoriöljyn puute taas aiheuttaa kompressorin kulumista ja kuivaimen ikääntyminen kosteuden kertymistä järjestelmään. Reagoidessaan kylmäaineen ja öljyn kanssa kosteus syövyttää komponentteja, mikä aiheuttaa lopulta vuodon järjestelmään.

Kylmäaineen lisäys kannattaa suorittaa aika ajoin

Ilmastointilaitteen komponentit, muun muassa letkut, vuotavat aina jonkin verran. Vuoto on vähäistä, mutta aiheuttaa sen, että järjestelmään pääsee ajan myötä kosteutta. Lisäksi järjestelmästä saattaa hävitä jonkun verran kylmäainetta. Ilmastointihuollossa järjestelmästä poistetaan vanha kylmäaine, ja tämän jälkeen järjestelmä alipaineistetaan. Alipaineistuksen ansiosta kosteus höyrystyy ja se saadaan poistettua järjestelmästä. Tämä tapahtuu ilmastointihuoltolaitteessa olevalla alipainepumpulla, joka pystyy laitteesta riippuen luomaan noin 15 mBarin alipaineen järjestelmään. Tällöin veden höyrystymiseen tarvittava minimilämpötila on noin 15 astetta. Alipaineistuksen suositeltu kesto 20 asteen lämpötilassa on 6 minuuttia/100 grammaa kylmäainetta. Alipaineistus onnistuu toki 15 asteessakin, mutta kosteuden poistuminen on merkittävästi hitaampaa. Suositus onkin, että alipaineistus suoritetaan huoneenlämmössä.

Ilmastointijärjestelmään kuuluu myös kuivain, joka vaatii vaihtoa parin vuoden välein. Kuivaimen tehtävänä on suodattaa kylmäaineesta ja öljystä epäpuhtauksia sekä poistaa järjestelmään ajan myötä kertyvää kosteutta. Kuivain pystyy keräämään elinkaarensa aikana vain tietyn määrän kosteutta, minkä jälkeen se on vaihdettava uuteen. Tämän komponentin hyvä puoli on sen edullinen hinta, joitakin kymppejä. Kuivaimen vaihdolla varmistetaan, ettei kosteus pääse muodostamaan syövyttäviä yhdisteitä järjestelmään, ja säästytään kalliimpien komponenttien vaihdolta. Esimerkiksi kojelaudan sisällä olevan höyrystimen syöpyessä puhki, nousevat korjauskustannukset merkittävästi. Työtunneista puhumattakaan. Pahimmassa tapauksessa koko kojelauta on irrotettava, ennen kuin höyrystin päästään vaihtamaan. Tämä saattaa autosta riippuen olla useammankin tunnin työ.

Auton ilmastoinnin huoltoa ei saa eikä kanna tehdä itse

Ilmastointihuollossa on tärkeää, että huoltajalla on lupa-asiat kunnossa. Koska ilmastointilaitteissa käytetyt kylmäaineet ovat ympäristölle haitallisia ja esimerkiksi iholle joutuessaan vaarallisia, on lainsäädännöllä pyritty varmistamaan, että huoltajalla on tarpeellinen määrä osaamista.

Kaha järjestää säännöllisesti ilmastointihuoltoon liittyviä kursseja, joihin kuuluu loppukoe, joka hyväksytysti suoritettuna oikeuttaa tekemään henkilöautojen ilmastointijärjestelmien huoltoja.

Yrityksessä on oltava vielä lisäksi vastuuhenkilö, joka valvoo, että ilmastointihuolto tehdään asianmukaisesti lainsäädäntöä noudattaen. Pienissä yrityksissä nämä saattavat olla yksi ja sama henkilö, mutta molempiin tehtäviin on haettava TUKES:ilta oma pätevyystodistuksensa.

Mitä välineitä tarvitaan ilmastointihuollossa?

Ilmastointihuollossa tarvittavia, pakollisia laitteita ja suojaimia ovat ilmastointihuoltolaitteen lisäksi vuodonetsin (esimerkiksi väriaineeseen perustuva) sekä ultraviolettivalaisin, jolla vuotokohta paljastuu. Valaisimen mukana tulee usein myös UV-suojalasit, jotka saavat väriaineen hehkumaan ja vuotokohdan paikallistaminen helpottuu.

Vuotoa voidaan vaihtoehtoisesti etsiä myös seoskaasun tunnistamiseen perustuvalla, elektronisella vuodonetsimellä. Tällöin järjestelmä täytetään esimerkiksi typpikaasulla, johon on sekoitettu muutama prosentti vetyä. Sitten vuotokohta paikannetaan kuuntelemalla ja elektronista haistelijaa apuna käyttäen.

Suojavarusteiden merkitystä ilmastointihuollossa ei missään nimessä tule vähätellä. Iholle joutuessaan kylmäaine aiheuttaa palovamman tyyppisiä paleltumia erittäin nopeasti, joten on tärkeää suojata kädet hansikkailla ja silmät suojalaseilla.

IlmastointiLopputoimet

Kun ilmastointihuolto on valmis, kannattaa vielä tehdä tarkastus, että laitteisto toimii kuten pitää. Useimmissa ilmastointihuoltolaitteissa letkut voi sulkea hanalla, jolloin huoltolaitteen mittareilla voidaan tarkkailla järjestelmän toimintaa. Jos ajoneuvossa on sekä matalapaine- että korkeapaineliittimet, voi mittareilla varmistaa helposti, että järjestelmä toimii oikein ja jäähdyttää kuten pitääkin. Jos R134a-kylmäaineella korkeapainepuolen arvot ovat välillä 10–15 baria ja matalapainepuolen arvot noin 1,5 baria, toimii ilmastointilaite normaalisti.

Toinen tapa varmistaa ilmastoinnin toimivuus on mitata auton ilmakanavasta tulevan ilman lämpötila. Ilman tulisi olla selvästi alle 10-asteista, kun ilmastointilaite on asetettu kylmimmälle mahdolliselle asetukselle.

Oikein suoritettu ilmastointihuolto varmistaa, että kesän ajomatkat sujuvat miellyttävissä lämpötiloissa ja asiakas palaa ilmastointihuoltoon seuraavanakin keväänä

Ilmastointihuollon tarvikkeet löydät Autoluettelosta.

Jaa tämä artikkeli: