Ladattavat autot nousussa ensirekisteröinneissä

Koronapandemia on kurittanut uusien autojen myyntiä merkittävästi yli puolen vuoden ajan. Nyt valoa tunnelin päässä on kuitenkin näkyvissä, sillä syyskuun henkilöautojen ensirekisteröinnit olivat jo lähes viime vuoden tasolla. Autoalan Tiedotuskeskus kertoo, että syyskuussa rekisteröitiin 8 424 uutta henkilöautoa, mikä on vain 0,2 % vähemmän kuin syyskuussa 2019. Huomionarvoista syyskuun tilastoissa on myös se, että ladattavat autot edustivat yli 20 % ensirekisteröinneistä.

Vaikka koronatilanne on rokottanut uusien autojen rekisteröintejä, on käytettyjen autojen kauppa puolestaan kukoistanut. Kesän ja alkusyksyn aikana käytetyt autot ovat käyneet kaupaksi selvästi viime vuotta paremmin, ja syyskuussa niiden myynti kasvoi 3,6 % verrattuna viime vuoteen.

Ladattavat autot nostavat suosiotaan

Syyskuussa ladattavien autojen (= sähköautot, ladattavat hybridit) osuus ensirekisteröinneistä ylitti ensimmäistä kertaa viidenneksen rajan. Kaikista henkilöautojen ensirekisteröinneistä ladattavia autoja oli lähes 24 %.

Kasvun merkittäviä taustatekijöitä ovat, lisääntyneen kiinnostuksen lisäksi, ladattavien autojen laajentunut mallivalikoima sekä parantunut saatavuus. Myös koronatilanteesta johtuneilla akkujen tuotantokatkoksilla ja toimitusviiveillä on ollut merkitystä syyskuun rekisteröintipiikkiin – osa nyt rekisteröidyistä autoista on tilattu jo ennen pandemian puhkeamista.

Autoalan käyttövoimaennusteen mukaan ladattavien autojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvaa tänä vuonna 18 prosenttiin. Osuuden ennakoidaan kasvavan jatkossa nopeammin, mikäli ensi vuodelle ehdotettu täyssähköisten työsuhdeautojen veroetuus otetaan käyttöön.

Sähköautojen hankintatuki vauhdittaa liikenteen sähköistymistä
Kun ladattavat autot yleistyvät, tarvitaan myös entistä enemmän latauspisteitä.

Suomessa täyssähköautojen hankintatuen suuruus on tällä hetkellä 2000 euroa ja sitä saa hyödyntää ainoastaan kotitalouksien autohankintoihin. Syyskuussa hankintatuen kysyntä vilkastui hieman, ja uusia varauksia tehtiin noin 250 uuden täyssähköauton hankintaan.

Myös monissa muissa Euroopan maissa on otettu käyttöön erilaisia kannusteita ladattavien autojen kysynnän lisäämiseksi. Kannusteet ovat useimmiten työsuhdeautojen verokannusteita tai kotitalouksille ja yrityksille suunnattuja hankintatukia. Esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa hankintatukia on korotettu, ja ne koskevat sekä täyssähköautoja että ladattavia hybridejä. Saksassa täyssähköauton hankintatukea voi saada enimmillään 9000 euroa ja ladattavalle hybridille tuki on maksimissaan 6750 euroa.

Jotta ladattavat autot yleistyisivät nopeammin myös Suomessa, olisi sähköautojen hankintatukea uudistettava. Tukitasoa olisi aiheellista nostaa ja hankintatuen tulisi koskea myös ladattavia hybridejä.

 

Lähde: Autoalan Tiedotuskeskus

 

Kahan latausratkaisut sähköautoille Autoluettelossa.

Jaa tämä artikkeli: