AKL: Autoliikkeet uskovat maltilliseen myynnin kasvuun vuonna 2018

Autoalan Keskusliiton (AKL) huhtikuun alussa toteuttamassa suhdannebarometrissä selviää, että autoalan haasteista huolimatta kaksi kolmasosaa autoliikkeistä arvioi tuloskehityksensä parantuneen tai pysyneen samana vuonna 2017. Yli puolet barometriin osallistuneista yrityksistä uskoo tuloksensa paranevan myös vuonna 2018.

Barometriin osallistuneet autoliikkeet ovat optimistisia vuoden 2018 tuloskehityksestä. Yli puolet yrityksistä uskoo tuloksensa paranevan kuluvana vuonna.
Huolto- ja korjaamotoiminnan kannattavuuden arvioidaan paranevan

AKL:n barometrissä käsiteltiin automyynnin lisäksi myös huolto- ja korjaamotoimintaa sekä vaihtoautokauppaa. Kyselyyn vastanneista jopa 45 prosenttia uskoo korjaamon työtarjonnan paranevan vuonna 2018, mikä on merkittävä muutos, sillä vuoden 2017 barometrissä vain 23 prosenttia uskoi työtarjonnan paranemiseen.

Vastaajista 36 prosenttia arvioi huolto- ja korjaamotoiminnan kannattavuuden paranevan vuoteen 2017 verrattuna. Vaihtoautokaupan kohdalla usko kannattavuuden paranemiseen on hieman heikentynyt viime vuoteen verrattuna.

Autoalan trendit ja uudistuneet rahoituskanavat

Autoliikkeet arvioivat kasvavan asiakasdatan tuomien mahdollisuuksien sekä epävarmuuden autoilun hinnoittelusta ja verotuksesta olevan eniten autoalaa lähitulevaisuudessa muokkaavia tekijöitä. Myös digitalisaation ja verkkokaupan yleistymisen uskotaan vaikuttavan autokauppaan ja muuttavan auton hankintakanavia tulevina vuosina. Myös kiristyneiden päästöjen vähennystavoitteiden uskotaan vaikuttavan automarkkinoihin ja lisäävän vähitellen hybridien ja täyssähköautojen kysyntää. Barometrin mukaan myös autojen rahoitusmahdollisuuksien uskotaan monimuotoistuvan lähivuosina. Osamaksukaupan ja etenkin leasingin on ennakoitu kasvavan niin uusien kuin käytettyjen autojen kohdalla.

Autojen maahantuonnin, myynnin, huollon, korjauksen, vuokrauksen ja katsastustoiminnan kattava autoala työllistää Suomessa noin 29 000 henkilöä. Barometriin osallistuneet autoliikkeet arvioivat, että alan työpaikkojen määrä joko pysyy samana tai kasvaa vuoden 2018 aikana. Ainoastaan 15 prosenttia vastaajista arvioi työpaikkojen määrän vähentyvän. Myös yritysten työllistämien harjoittelijoiden tai kausityöntekijöiden määrä pysyy samana tai kasvaa viime vuoteen verrattuna.

Autoalan Keskusliiton jäsenet arvioivat henkilöstön määrän kasvavan tai pysyvän samana vuonna 2018.

AKL:n Suhdannebarometrin löydät täältä.

Lähde: Autoalan Keskusliitto

Jaa tämä artikkeli: