Kahalle uusin ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti

Toimiva laatujärjestelmä on merkittävä tekijä yrityksen menestyksessä. Järjestelmä auttaa yritystä myös analysoimaan omia toimintatapojaan ja asiakastarpeitaan. ISO 9001 on maailman tunnetuin laadunhallinnan ja laadunvarmistamisen standardi sekä käytetyin organisaation johtamismalli, jonka perusteena on jatkuva prosessien parantaminen.

Myös Kaha pyrkii toiminnassaan aina eteenpäin, yhä asiakaslähtöisempiin ratkaisuihin. Ensimmäinen ISO 9001:2008 -laatusertifikaatti Kahalle myönnettiin jo vuonna 2010 ja nyt kesäkuussa 2018 yritykselle myönnettiin viimeisimpien standardien mukainen ISO 9001:2015 -sertifikaatti.

ISO 9001 -laatusertifikaatti on todiste laatujärjestelmän toimivuudesta

ISO 9001 -standardi toimii työkaluna liiketoiminnan, päätöksenteon, työskentelytapojen ja johtamisen kehittämisessä, sillä standardin noudattamista valvotaan vuosittaisilla auditoinneilla. Auditoinneissa riippumaton asiantuntija arvioi yrityksen laatujärjestelmää ja uusii ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifikaatin, mikäli yritys toimii laatustandardien mukaisesti.

Kaha on toiminut ISO laatustandardien mukaan jo yli kahdeksan vuotta ja viimeisimpänä osoituksena siitä on nyt saatu, uusin ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti.

Jaa tämä artikkeli: