Toimivat hehkutulpat mahdollistavat luotettavan kylmäkäynnistyksen

Dieselmoottorit tarvitsevat hieman lisäpotkua käynnistyäkseen, etenkin kylmissä talviolosuhteissa. Tämä avustus, eli hehkutus, on käytössä dieselajoneuvoissa, joissa on korkeintaan yhden litran kuutiotilavuus sylinteriä kohden. Hehkutuksen mahdollistavat tehokkaasti toimivat hehkutulpat.

Toimivat hehkutulpat mahdollistavat dieselmoottoreiden luotettavan kylmäkäynnistyksen.

Luotettavan kylmäkäynnistyksen aikaansaamiseksi hehkutulppien lämpötilan tulee olla 850 °C – tai sen yli, riippuen moottorin suunnittelusta, kunnosta, sekä käyttöolosuhteista. Käynnistyksen lisäksi joissain moderneissa dieselmoottoreissa tarvitaan myös jälkihehkutusta, jos diesel-ilmaseos ei syty itsestään moottorin ollessa tyhjäkäynnillä. Jälkihehkutus pysyy aktiivisena moottorin ollessa käynnissä, joten se takaa mukavan ja polttoainetehokkaan toiminnan myös kaupunkiajossa tai muuten pysähtelevässä liikenteessä. Hehkutusjärjestelmä osallistuu myös DPF-suodattimen nokihiukkasten polttoon suorittamalla regeneraatiohehkutuksen, jonka avulla suodattimen lämpötilaa saadaan korkeammaksi.

Hehkutulpat – Toiminta ja ominaisuudet

Boschin laajasta hehkutulppien tuotevalikoimasta löytyy oikeanlainen ratkaisu lähes kaikkiin dieselmoottoreihin. Duraterm-hehkutulpat soveltuvat vanhemmille moottoreille, toisen sukupolven Duraterm High Speed -tulpat puolestaan uudemmille dieseleille. Keraamiset DuraSpeed-hehkutulpat on suunniteltu moderneimmille dieselmoottoreille.

Bosch-hehkutulpat: tuotteet ja niiden ominaisuudet taulukoituna.
*Esilämmitys 850 °C saakka kylmäkäynnistyksessä normaaleissa talviolosuhteissa.

Yllä olevasta taulukosta nähdään, että perinteisemmissä järjestelmissä käytetään 11 V jännitettä, kun taas moderneimmissa tulpissa on matalampi (4,4–7,0 V) jännitealue. Hehkutusjärjestelmän tulee siis Common Rail -dieseleissä muuttaa auton yli 12 voltin akkujännite hehkutulpille sopivaksi, alhaisemmaksi, jännitteeksi – tämä koskee myös jälkihehkutusta.

Uudemmissa järjestelmissä hehkutuksen ohjainlaite muuttaa akkujännitteen kuhunkin ajotilanteeseen sopivaksi pulssinleveysmodulaatiolla (PWM). PWM-signaaliin vaikuttavat moottorin ohjainlaitteen eri antureilta keräämät tiedot muun muassa moottorin kuormituksesta, ruiskutusmäärästä ja lämpötilasta. Hehkutuksen ohjainlaite kommunikoi CAN-väylän avulla moottorin ohjainlaitteen kanssa ja muuntaa jännitteen, ja sitä kautta hehkutulppien lämpötilan, järjestelmälle sopivaksi.

Järjestelmäversiosta riippuen hehkutuksen ohjainlaitteessa voi olla itsenäinen hehkutuksen ohjaus ja kehittynyt itsediagnostiikka. Siksi on tärkeää seurata tarkasti ajoneuvovalmistajan korjausohjeita, kun hehkutuksen ohjainlaitetta vaihdetaan. On mahdollista, että sopeutukset ja nollaukset on tehtävä asianmukaisella diagnostiikkatesterillä.

Mikä rikkoo hehkutulpan?

Bosch-hehkutulppa mekaanikon kädessä korjaamolla.
Hehkutulpat altistuvat valtaville lämpötilanvaihteluille, mikä tekee niistä kuluvia, vaihdettavia osia.

Hehkutulpat kuumentuvat hetkessä talven pakkasasteista yli 1000 °C lämpötiloihin. Koska tulpat altistuvat jatkuvasti erittäin suurille lämpötilavaihteluille, ovat ne luonnollisesti kuluvia osia, jotka kaipaavat vaihtoa. Järjestelmän toimivuus onkin syytä tarkastaa säännöllisin väliajoin.

Hehkutulppavalmistaja Boschin mukaan tulppien käyttöikä voi olla jopa 300 000 km tai yli, mutta ne kannattaa silti vaihtaa 80 000–100 000 kilometrin välein. Tulppien vaihto on usein iso työ, mutta niistä voi aiheutua vielä isompi työ, kustannus ja harmi, jos hehkutulppa on sähköisesti rikki ja lisäksi niin jumissa, että sitä ei saada ehjänä irti ilman kohtuutonta vaivaa. Suomen sääolosuhteissa hehkujen jumiutuminen on valitettavasti jopa todennäköistä. Pahimmillaan jumiutumisesta aiheutuva tulpan katkeaminen sylinterikanteen on niin iso työ, että sylinterikansi täytyy irrottaa katkenneen tulpannysän irti saamiseksi. Autoilijan kannattaa välttää tätä skenaariota parhaansa mukaan ja tarkistuttaa järjestelmä säännöllisesti.

Viallisten hehkutulppien tyypilliset oireet:

  • Lisääntynyt savun muodostuminen kylmäkäynnistyksessä
  • Kovat palamisäänet ennen käyttölämpötilan saavuttamista
  • Moottori käy epätasaisesti lämpimänä
  • Tehon menetys
  • Lisääntynyt polttoaineenkulutus

 

Automallikohtaisesti sopivat hehkutulpat löytyvät Autoluettelon rekisterinumerohaun avulla.


Bosch-korjaamovinkki!

Hehkutulppien vastus tulee mitata vain vastusmittarilla tai yleismittarilla. Älä käytä suoraa akkujännitettä hehkutulppien toiminnan tarkastamiseen. Näin toimimalla suojelet hehkutulppia ylikuumenemiselta – ja korjaamoasi mahdollisilta seurauksilta.

Jaa tämä artikkeli: