ADAS-kalibrointi tarjoaa korjaamolle valtavasti mahdollisuuksia

ADAS-kalibrointi mielletään usein vain tuulilasin vaihdon jälkeiseksi kameran kalibrointityöksi, jonka ei ajatella kuuluvan tavallisen autokorjaamon arkipäivään. Asia ei kuitenkaan ole ihan näin suoraviivainen, sillä jokaisen työn jälkeen, joka muuttaa auton asentoa, kulkukulmaa tai voi muuten vaikuttaa tunnistimien asennukseen, tulisi suorittaa myös tunnistimien kalibrointia.

ADAS-kalibrointi korjaamolla.
ADAS-järjestelmät vaativat kalibrointia huoltotoimenpiteiden jälkeen.

Välillä tulee vastaan tilanteita, joissa hyvinkin vähäpätöiseltä tuntuva työ voi aiheuttaa kalibroinnin tarpeen. Esimerkiksi tutkatunnistimen irrotus auton etuosasta moottoritilan työn vuoksi saattaa vaatia kalibrointia, sillä tunnistin voi olla kiinni puskurissa tai ns. jäähdyttimen ritilässä.

Mikäli nämä kalibrointityöt eivät onnistu korjaamon omilla laitteilla, aiheuttaa tämä korjaamolle väistämättä aikatauluhaasteita. Töiden valmistumisen jälkeen autolle pitäisi saada varattua kalibrointiaika, siirtää ajoneuvo kalibroivaan toimipisteeseen ja lopulta siirtää auto takaisin korjaamolle ennen kuin asiakas tulee hakemaan sitä. Tällaisessa toimintamallissa on useita haittapuolia:

 • Ajoneuvojen siirtelyyn kuluva aika on pois mekaanikon muista töistä.
 • Kalibrointityöstä pitää maksaa toiselle korjaamolle.
 • Toisen korjaamon aikataulujen armoilla oleminen – työt voivat viivästyä.

Kannattaisiko korjaamon suorittaa ADAS-kalibroinnit omissa tiloissa ja omalla henkilökunnalla?

Kun pohditaan ADAS-kalibrointilaitteisiin sijoittamista, tärkeimmät kysymykset ovat: kuinka paljon tämä tuo korjaamolle kustannuksia ja kuinka paljon tällä voi lisätä liikevaihtoa. Oman laitteiston hankkiminen ei suoranaisesti kasvata korjaamon liikevaihtoa, sillä jos työ teetetään ulkopuolisella taholla, maksetaan työstä korvaus toiselle korjaamolle. Omalla laitteistolla voidaan kuitenkin parantaa tulosta, sillä työn kate jää korjaamolle itselleen. Karkea laskelma on, että yksi kalibrointi viikossa kattaa laitteiston kulut vuodessa.

ADAS-laitteiston lisäksi kalibrointitöihin tarvitaan myös pyöriensuuntauslaitteisto, sillä autovalmistajan ohjeiden mukaisesti toimiessa tulee pyörienkulmat aina ensin tarkistaa – ja hyvin suurella todennäköisyydellä myös säätää. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa 70 % käytettyjen autojen pyöränkulmista vaatii säätöä, ja tämä on jopa alakanttiin arvioitu. Usein korjaamolta löytyykin pyöränsuuntauslaitteisto jo valmiiksi, mikäli töitä tehdään autojen alustojen kanssa. Kalibrointilaitteisto asemoidaan auton kulkukulman mukaisesti, eli taka-akselin asennon mukaan. Mikäli täällä esiintyy heittoa, koko kalibrointi perustuu vääriin parametreihin.

Jos korjaamo päättää ryhtyä tekemään kalibrointityöt itse, kannattaa sitä korostaa ja merkitä se laskulle omana rivinään. Saman katon alla tapahtuvasta kalibroinnista kannattaa kertoa myös varauksen yhteydessä. Asiakas varmasti arvostaa sitä, että auto saadaan heti toimintakuntoon, eivätkä työt viivästy sen takia, että muualla tapahtuvassa kalibroinnissa on ruuhkaa. Kokonaisvaltainen palvelu parantaa asiakastyytyväisyyttä ja osoittaa, että korjaamolla ollaan harjaantuneita ammattilaisia.

Onkohan asiakaskuntaa riittävästi?

Toinen tärkeä kysymys on: missä autoissa ADAS-järjestelmiä on, eli riittääkö asiakaskuntaa. ADAS-järjestelmät alkoivat yleistymään kunnolla vuonna 2018, joten nämä autot ovat nyt noin viisi vuotta vanhoja, eli erinomaista asiakaskuntaa vapaan sektorin korjaamoille jo nyt – eivätkä vasta tulevaisuudessa.

ADAS-järjestelmillä varustetut autot tulevat lisääntymään korjaamoilla myös tulevaisuudessa, sillä heinäkuusta 2022 alkaen järjestelmät ovat pakollisia kaikissa uusissa tyyppihyväksytyissä autoissa. Vuoden 2024 heinäkuussa vaatimukset kasvavat entisestään, eikä uutta autoa saa enää myydä ilman ADAS-järjestelmiä. Tällaisia pakollisia ADAS-järjestelmiä ovat automaattinen hätäjarrutus, kaistallapitoavustin, nopeusrajoitusavustin sekä kuljettajan vireystunnistus.

Varsinkin auton etuosassa olevien tutkatunnistimien elinikä on Suomen ilmastossa kovin rajallinen, kuten olemme jo huomanneet auton etupuskurissa sijaitsevien peruutustutkien antureista. Kun korjaamolle tulevasta autosta luetaan vikakoodit etukäteen, mahdolliset viat havaitaan ja kommunikoidaan asiakkaalle, on mahdollista saada helppoa lisämyyntiä. Hapettuneet järjestelmän osat on nimittäin vaihdettava, jotta järjestelmien uudelleenkalibrointi onnistuu.

Bosch DAS 3000 -laitteisto on sijoitus korjaamon tulevaisuuteen

ADAS-kalibrointi Bosch DAS 3000 -laitteistolla.
Suorittamalla ADAS-kalibroinnit itse korjaamo pystyy palvelemaan asiakkaitaan kokonaisvaltaisemmin.

Bosch DAS 3000 -laitteistolla kalibrointityöt sujuvat nopeasti (jopa puolet nopeammin kuin kilpailijoilla) ja luotettavasti työvaiheet tallentaen. Erityisesti vauriokorjauksissa kalibroinnin dokumentointi on ensiarvoisen tärkeää. Nopean laitteiston avulla korjaamolle tarjoutuu mahdollisuus nostaa asiakasmääriä ja tuottoa sekä varmistaa pysyminen markkinoilla.

Kun korjaamo tottuu kalibrointitöihin, niiden hoitamisesta tulee yhtä helppoa kuin uusien pyyhkimensulkien myymisestä asiakkaan autoon. Lisätään liikenneturvallisuutta ja annetaan hyvää asiakaspalvelua. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että osa ADAS-järjestelmistä on turvajärjestelmiä, joiden kanssa työskentely vaatii perehtyneisyyttä sekä tuo lakisääteisiä velvollisuuksia.

Korjaamo, joka hankkii kalibrointitöihin tarvittavan laitteiston ja pitää henkilökuntansa tietotaidon ajan tasalla, luo mielikuvaa tavoitteellisesta ja jatkuvasta liiketoiminnasta. Kun henkilökunta on osaavaa ja motivoitunutta, tämä välittyy myös asiakkaan suuntaan. Jos asiakas lähtee korjaamolta tyytyväisenä, on erittäin todennäköistä, että hän myös jatkossa käyttää yrityksen palveluita. Vakioasiakkaat tuovat korjaamolle paitsi kassavirtaa, niin myös lisää asiakkaita, sillä he usein myös suosittelevat palveluita tuttavilleen.

Huomioitavaa ADAS-kalibrointitöissä

Uudehkojen autojen kalibroinnissa saattaa tulla vastaan myös auton palomuurijärjestelmiä, sillä ne alkoivat yleistymään samaan aikaan ADAS-järjestelmien kanssa. Palomuurien tarkoituksena on estää luvaton pääsy autojen järjestelmiin. Suojausjärjestelmän avaus vaatii henkilöllisyyden varmentamista sekä ennakkorekisteröintiä. Tämä on kokonaan oma maailmansa ja voit lukea aiheesta lisää täältä.

Joskus voi tulla vastaan myös autoja, joihin testeristä ei löydy vielä ohjelmistoa. Tällaisissa tilanteissa apua kannattaa hakea Bosch ReDi:stä, joka on Boschin tarjoama etädiagnostiikkapalvelu.

Aina kun autoa on kalibroitu, tulee suorittaa koeajo, jossa varmistutaan, että järjestelmät toimivat oikein eikä vikakoodeja ilmesty. On myös autoja, joissa itse kalibrointitoimenpide suoritetaan ajamalla testerin kanssa. Näissä tapauksissa on huomioitava, että olosuhteiden tulee olla riittävän hyvät. Joissain autoissa esiintyy kumpaakin kalibrointitapaa. Kalibrointitavat sekä laitteiston hallinta kuuluvat Kahalta hankittujen laitteiden käyttökoulutukseen.

Bosch DAS 3000 -kalibrointilaitteen edut pähkinänkuoressa

 • Uudet, nopeasti kiinnitettävät ja irrotettavat pyöränkiinnikkeet
 • Nopea asettelu kameratekniikan avulla DAS 3000 -ohjelmistolla
 • Kalibrointilaitteen oikean kohdistuksen dokumentointi
 • Vakiona laaja tauluvarustelu
 • Tauluvarustelu on laajennettavissa 360° sekä peruutuskameroiden kohteilla
 • Lidar- ja doppler-kalibroinnit myös mahdollisia lisävarusteiden avulla
 • Eurooppalaisten autojen tutkien kalibrointi hintaan sisältyvällä taululla
 • Kahalta ostettaessa tarjoamme käyttökoulutuksen asiakkaan luona
 • Kahan ammattitaitoinen tuotetuki arkisin 8–16

Jaa tämä artikkeli: